Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R006989

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 40576/B  
OBCHODNÉ MENO: ASV THERM s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púchovská 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06
IČO: 36 359 114
DEŇ ZÁPISU: 12.05.2006
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. nákup tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ),
2. nákup tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ),
3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
4. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo,
5. plynoinštalatérstvo,
6. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,
7. oprava vyhradených technických zariadení plynových,
8. oprava vyhradených technických zariadení tlakových,
9. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
10. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových a tlakových,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Pavel Kravárik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Fullu 3094/14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 12.05.2006
Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Klimeková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jozefa Kronera 7112/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05, Vznik funkcie: 19.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti sú oprávnení konať dvaja konatelia spoločne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Cyril Krajčír, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moravský Svätý Ján 61, Názov obce: Moravský Svätý Ján, PSČ: 908 71, Výška vkladu: 3 400,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 400,000000 EUR
Obchodné meno: ASV a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púchovská 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Výška vkladu: 6 600,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 600,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 11. 04. 2006 v znení jej dodatku zo dňa 10. 05. 2006 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.07.2008.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.05.2009.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.05.2013.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1