Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007082

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 4360/B  
OBCHODNÉ MENO: Voice Telco Recovery, a. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borská 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04
IČO: 43 892 001
DEŇ ZÁPISU: 21.12.2007
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,
6. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
8. administratívne práce,
9. poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, zákaziek a reklamy,
10. vedenie účtovníctva,
11. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov v rámci základných služieb spojených s prenájmom,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Ondriš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kunerádska 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 30.06.2017
člen, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Strečanský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 16397/56C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04, Vznik funkcie: 30.06.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: Ing. Pavol Ondriš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta na Klanec 4590/72, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 29.06.2017
predseda, Meno a priezvisko:  Ľubomír Geľo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Homolova 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 29.06.2017
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Hašík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nezábudkova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 29.06.2017
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,918900 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,918900 EUR
AKCIE:  
Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 331,939189 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou spísanou dňa 13.11.2007 do notárskej zápisnice N 653/2007, Nz 53509/2007  NCRls  53083/2007 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.06.2017. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.06.2017. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 9/2018, Nz 520/2018, NCRIs 532/2018 zo dňa 09.01.2018. Zmena obchodného mena z TOPMED - MEDICAL CARE, a.s., na Voice Telco Recovery, a.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1