Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007073

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 499/B  
OBCHODNÉ MENO: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brečtanová 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 830 07
IČO: 31 340 822
DEŇ ZÁPISU: 28.01.1993
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovanie obchodu a služieb,
2. kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod),
4. reklamné činnosti,
5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
6. administratívne práce,
7. organizovanie školení, kurzov a seminárov,
8. prieskum trhu a verejnej mienky,
9. kopírovacie práce,
10. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť,
12. prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technologických celkov v rozsahu voľnej živnosti,
13. vedenie účtovníctva,
14. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,
15. prevádzkovanie lotériových hier podľa ust. § 4 ods. 3 písm. c), d) a e) zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
16. prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom internetu podľa ust. § 3 ods. 2 písm. f) zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
17. vykonávanie podnikateľskej činnosti súvisiacej s prevádzkovaním hazardných hier podľa ust. § 53 ods. 1 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
- účasť na zakladaní a prevádzkovaní hazardných hier podľa príslušného zákona v obchodných spoločnostiach v Slovenskej republike,
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti prevádzkovania hazardných hier podľa zákona NR SR č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a doplnení niektorých zákonov,
- poskytovanie sprostredkovateľských služieb pre spoločnosti podnikajúce v oblasti hazardných hier,
18. vysielanie prostredníctvom internetu,
19. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
20. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
21. služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov,
22. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
23. vydavateľská činnosť,
24. prevádzkovanie štátnej lotérie - lotérie pokladničných dokladov podľa ust. § 3 ods. 2 písm. a) v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. f) a ust. § 4a zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
25. prevádzkovanie stávkových hier (kurzových stávok) podľa ust. § 3 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na ust. § 6 ods. 4 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom krátkych textových správ
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Meno a priezvisko: Ing. Ján Barczi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozvodná 3189/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 01.01.2017
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Martin Bohoš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Urbana 4222/1, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 01.01.2017
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. PhDr. Štefan Jaška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 01.01.2017
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Marek Jány, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nákovná 36/J, Názov obce: Bratislava-ružinov, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 01.01.2017
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Remiáš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bukovecká 10, Názov obce: Košice - Nad jazerom, PSČ: 040 12, Vznik funkcie: 01.01.2017
podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Sedmák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Kozmonautov 7, Názov obce: Košice - mestská časť Nad jazerom, PSČ: 040 12, Vznik funkcie: 01.01.2018
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Radoslav Oliver Košík, LL.M., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 3077/23, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 07, Vznik funkcie: 01.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupujú a podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis s uvedením funkcie:  
a) spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva,  
b) generálny riaditeľ spoločnosti samostatne v rozsahu písomného poverenia.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: Ing. Lenka Havlovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Poničana 6117/15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 08, Vznik funkcie: 09.06.2015
Meno a priezvisko: Ing. Ján Štefanek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drieňová 627/27, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45, Vznik funkcie: 08.07.2015
Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Szabo, predseda dozornej rady, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrubá Borša 69, Názov obce: Hrubá Borša, PSČ: 925 23, Vznik funkcie: 15.09.2017
Meno a priezvisko: Ing. Radko Kuruc, PhD., podpredseda dozornej rady, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mirka Nešpora 4890/26, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 15.09.2017
Meno a priezvisko: Ing. Albín Kotian, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poznanova 18, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01, Vznik funkcie: 15.09.2017
Meno a priezvisko: JUDr. Peter Matta, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vihorlatská 25, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 15.09.2017
Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Pavol Kolenčík, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná 933/16, Názov obce: Teplička nad Váhom, PSČ: 013 01, Vznik funkcie: 15.09.2017
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Štric, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 2991/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 15.09.2017
Meno a priezvisko: Ing. Martin Lokša, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súmračná 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02, Vznik funkcie: 21.09.2017
AKCIONÁR:  
Obchodné meno: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií SR, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičova 5, Názov obce: Bratislava
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 365 133,107625 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 365 133,107625 EUR
AKCIE:  
Počet: 11, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33 193,918875 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: TIPKURZ, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brečtanova 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 830 07, IČO: 35 758 201
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podpísanou dňa 11.12.1992 podľa ustanovení § 162, § 163 a § 172 zákona č. 513/1991  Zb. Stary spis: Sa        984  
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22. 12. 1993. Na valnom zhromaždení konanom  dňa 5. 5. 1993 boli schválené zmeny stanov. Stary spis: Sa        984  
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa  26. 8. 1994, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14. 9. 1994 osvedčená notárskou zápis-  nicou pod. č. N 105/94, Nz 96/94 kde boli  schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa        984  
4. Osvedčenie o priebehu rokovania VIII. mimoriadneho valného zhromaždenia, vo forme  notárskej zápisnice zo dňa 4.8.1995 pod.č.N  121/95, Nz 119/95 na ktorom bola schválená  zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa        984  
5. Osvedčenie o konaní IX. valného zhromaždenia  konaného dňa 19.4.1996 osvedčená notárskou  zápisnicou pod. č. N 4/96, NZ 4/96 na ktorom  bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa        984  
6. Osvedčenie z konania mimoriadneho valného  zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.8.1996 pod č. N 80/96, Nz 65/96. Stary spis: Sa        984  
7. Na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti  TIPOS a.s. konanom dňa 10.10.1996 bolo odsúhlasené zlúčenie s obchodnou spoločnosťou  CAS - LOT a.s., zrušenou bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 3 zák. č. 513/91 Zb. Všetky pohľadávky a záväzky zrušenej spoločnosti CAS - LOT a.s. prechádzajú na spoločnosť TIPOS a.s. Stary spis: Sa        984  
8. Zápisnica z konania XII. valného zhromaždenia  priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zá-   pisnicou zo dňa 06.05.1997 pod. č. N 36/97,  Nz 33/97, na ktorom boli schválené nové  stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa        984  
9. Zmena stanov schválená valným zhromaždením  dňa 22.10.1997, priebeh ktorého bol osvedčený  do notárskej zápisnice č. N 87/97, Nz 82/97. Stary spis: Sa        984  
10. Osvedčenie o konaní XIV. valného zhromaždenia  konaného dňa 17.11.1997 osvedčené notárskou zápisnicou pod č. N 94/97, Nz 89/97, ktorým  sa rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti a počtu akcií a o schálení zmien  stanov. Stary spis: Sa        984  
11. Osvedčenie o konaní XV. valného zhromaždenia konaného dňa 22.12.1997 osvedčené notárskou zápisnicou pod č. N 105/97, Nz 99/97, na ktorom sa rozhodlo o znížení základného imania o 100 000 000,- Sk, o znížení počtu akcií a zmene stanov. Stary spis: Sa        984  
12. Notárska zápisnica č. N 18/98, Nz 18/98 zo dňa 23.3.1998 osvedčujúca priebeh  mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom  boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti. Záznam zo 44. schôdze predstavenstva konanej   dňa 23.3.1998. Záznam zo schôdze dozornej rady konanej dňa  23.3.1998. Stary spis: Sa        984  
13. Osvedčenie o konaní XVIII. valného zhromaždenia konaného dňa 18.5.1998 osvedčené notárskou zápisnicou pod č. N 42/98, Nz 42/98 ktorým sa rozhodlo o zmene druhu, počtu a  menovitej hodnote akcii spoločnosti, schválení zmien stanov a o znení nových stanov spoločnosti ako i o doplnení predstavenstva a dozornej rady.  
14. Záznam zo 44. schôdze predstavenstva zo dňa 23.3.1998.  
15. Zmena stanov v časti sídlo a druh akcií schválená  XIX. valným zhromaždením dňa 28.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 124/98, Nz 121/98.
16. Osvedčenie o konaní XX. valného zhromaždenia konaného dňa 26.11.1998 osvedčené notárskou zápisnicou pod č. N 441/98, Nz 408/98, ktorým sa rozhodlo o zmene druhu, počtu a menovitej hodnote akcií spoločnosti, schválení nového znenia stanov spoločnosti a zmenách v zložení orgánov spoločnosti.
Záznam zo schôdze predstavenstva spoločnosti dňa 26.11.1998. Záznam zo schôdze dozornej rady spoločnosti dňa 26.11.1998.
17. Na valnom zhromaždení dňa 29.11.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice N 305/99, Nz 300/99 napísanej dňa 29.11.1999, notárom JUDr. Ravlukom bola schválená zmena stanov.
18.  Osvedčenie o konaní XXIII. valného zhromaždenia spoločnosti  TIPOS a.s. zo dňa 13.5.1999 osvedčeného notárskou zápisnicou N 91/99, Nz 91/99, ktorým bol prijatý Dodatok č. 1 k Stanovám spoločnosti TIPOS a.s.
Osvedčenieo konaní XXIIV. valného zhromaždenia spoločnosti TIPOS a.s. zo dňa 29.11.1999 osvedčeného  notárskou zápisnicou N 305/99,  Nz 303/99, ktorým bol prijatý Dodatok č.2 k Stanovám spoločnosti TIPOS a.s.
Protokol o vykonaní volieb členov dozornej rady spoločnosti TIPOS a.s., Bratislava volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 19.4.2000.
Osvedčenie o konaní XXV. valného zhromaždenia spoločnosti  TIPOS a.s. zo dňa 17.5.2000 osvedčeného notárskou zápisnicou N 113/00, Nz113/00, ktorým sa rozhodol o prijatí Dodatku č. 3 k Stanovám spoločnosti TIPOS a.s. a o zmenách zložení orgánov spoločnosti.  
19. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 27. 6. 2002, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 310/02, Nz 309/02.  
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26. 11. 2002 o zmene členov predstavenstva a dozornej rady.
Zánik funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Ing. Jozefa Sokiru, CSc. dňa 26. 11. 2002.
Zánik funkcie podpredsedu predstavenstva JUDr. Márie Ďurišinovej dňa 26. 11. 2002.
Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Petra Hrneka CSc. dňa 26. 11. 2002.
Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Ivana Jaroša dňa 26. 11. 2002.
Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Pavla Murgaša dňa 26. 11. 2002.
Zánik funkcie predsedníčky dozornej rady Ing. Heleny Ivaničovej dňa 26. 11. 2002.
Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Jána Barcziho dňa 26. 11. 2002.
Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Ladislava Čambala  
dňa 26. 11. 2002.

21. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 02.12.2002 o voľbe podpredsedu predstavenstva.
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.januára 2003 o doplnení predstavenstva a o zmenách v zložení dozornej rady.
Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Petra Malíka dňa 27.01.2003.
Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Mária Schwaba dňa 27.01.2003.
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22. decembra 2003 o zmenách v zložení dozornej rady.
23. Osvedčenie o priebehu časti riadného valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 326/2005 Nz 28649/2005 dňa 22.06.2005 JUDr. Martou Pavlovičovou o zmene obchodného mena na TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s..
24. Notárska zápisnica N 663/2005, Nz 65035/2005, NCRls 64181/2005 zo dňa 14.12.2005.
25. Osvedčenie o priebehu časti riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 326/2005, Nz 28649/2005, NCRls 28291/2005 zo dňa 22. 6. 2005.
26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.11.2006. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 08.11.2006.
27. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.3.2008. Zápisnica č. 201/2008 z 201. zasadnutia predstavenstva konaného dňa 3.4.2008.
28. Notárska zápisnica N 408/2008, Nz 18119/2008 o rozhodnutí jediného akcionára spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. zo dňa 30.4.2008 o  zlúčení so spoločnosťou TIPKURZ, a.s., so sídlom Brečtanova 1, 930 07 Bratislava, IČO: 35 758 201, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka č. 1986/B, ktorá bola zrušená ku dňu 30.4.2008  24:00 bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 409/2008, Nz 18122/2008 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou  dňa 30.04.2008.
Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.  je právnym nástupcom spoločnosti TIPKURZ, a.s., so sídlom Brečtanova 1, 930 07 Bratislava, IČO: 35 758 201 a preberá všetky jej práva a záväzky.

29. Notárska zápisnica N 18/2009, Nz  15636/2009, NCRls  15876/2009 zo dňa 14.5.2009.  
30. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.7.2010 a 2.8.2010.
31. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.08.2010.
32. Záznam z 232. schôdze predstaventva zo dňa 11.08.2010.
33. Rozhodnutie Ministerstva financií zo dňa 29.09.2010
34. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2010.
35. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.04.2012.
36. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.04.2012.
37. Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.05.2012.
38. Zápisnica z 267. zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.09.2012.
39. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 03.09.2012.
40. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 31.01.2013.
41. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.05.2013.
42. Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.05.2013 vo forme notárskej zápisnice N 445/2013, Nz 16351/2013, NCRIs 16693/2013.
43. Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.11.2014.
44. Zápisnica z mimoriadneho 305. zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.02.2015
45. Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.02.2015.
46. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2015
47. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2015
48. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2015.
49. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1