Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007059

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 463/B  
OBCHODNÉ MENO: RVS, a.s. v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vazovova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07
IČO: 31 331 041
DEŇ ZÁPISU: 27.08.1992
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach,
2. prevádzkovanie relaxačno-vzdelávacieho strediska,
3. prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
4. organizovanie športových, kultúrnych, spoločenských, školiacich a vzdelávacích podujatí,
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
7. sprostredkovateľská činnosť,
8. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb spojených s prenájmom,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Uhrin, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čerešňová 1442/86, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Vznik funkcie: 01.11.2017
člen, Meno a priezvisko: Ing. Ivana Janíčková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kristy Bendovej 3476/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 01.11.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti a za spoločnosť koná predstavenstvo. Ďalej sú na konanie v mene spoločnosti
oprávnení:  
- predseda predstavenstva  
- každý člen predstavenstva, ak je na to  predstavenstvom oprávnený.  
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje  tak, že k obchodnému názvu (odtlačok pečiatky)
spoločnosti, menám a funkciám vytlačným  alebo napísaným pripoja svoj podpis spoločne vždy dvaja členovia
predstavenstva.  
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: JUDr. Karol Krippel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Fullu 38, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 27.06.2013
Meno a priezvisko: Ing. Silvia Rajčányová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná 2, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45, Vznik funkcie: 23.03.2017
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 167 880,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 167 880,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 2159, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevod akcií obmedzený stanovami spoločnosti
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 01.01.2018
LIKVIDÁTOR  
Obchodné meno: Matejka Friedmannová s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, IČO: 47 248 998, Vznik funkcie: 01.01.2018, Zastupca: Meno a priezvisko: JUDr. Ondrej Matejka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 45, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 01.01.2018
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Akciová spoločnosť bola založená Ministerstvom financií Slovenskej republiky zakladateľskou listinou zo dňa 18.8.1992 podľa § 62 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).  
Stary spis: Sa        914  
2. Stanovy akciovej spoločnosti prijaté na  valnom zhromaždení dňa 27. 1. 1993, notárska  zápisnica Nz 14/93, N 20/93.  
Stary spis: Sa        914  
3. Notárska zápisnica zo dňa 28. 4. 1994 č. N 46/94 a Nz 31/94.  
Stary spis: Sa        914  
4. Notárska zápisnica N 8/96, Nz 6/96 zo dňa 25.4.1996 a dodatok č. 2 k stanovám spoločnosti.  
Stary spis: Sa        914  
5. Protokol z dozornej rady zo dňa 25.4.1997, notárska zápisnica N 44/97, Nz 34/97 zo dňa  17.4.1997.  
Stary spis: Sa        914  
6. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 21.8.1997 na ktorom bola  schválená personálna zmena v predstavenstve.  
7. Notárska zápisnica N 39/98, Nz 39/98 zo dňa 26.3.1998.
8. Notárska zápisnica N 71/2000, Nz 70/2000 zo dňa 26.4.2000 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia a dodatok č. 5 k stanovám.
9. Notárska zápisnica N 137/2001, Nz 135/2001 spísaná dňa 20.4.2001 notárom  JUDr.Cintavou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená voľba členov dozornej rady.
10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.2001.
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa  29.1.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 050/2002,  
Nz 050/2002
11. Dodatok č. 6 k stanovám schválený valným zhromaždením dňa 25. 4. 2002, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 218/2002, Nz 217/2002.
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia dňa 15. 5. 2002, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 219/2002, Nz 218/2002.
Zmena stanov - schválený dodatok č. 7 valným zhromaždením dňa 9. 8. 2002, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 357/2002, Nz 355/2002.
12. Notárska zápisnica č. N 405/2002, NZ 402/2002 zo dňa 30. 9. 2002 z mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená personálna zmena v predstavenstve.
13. Notárska zápisnica č. N 82/2003, Nz 19504/2003 zo dňa 17.3.2003 z mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade.
14. Notárska zápisnica N 143/03, Nz 54003/03 spísaná dňa 30.6.2003 notárom JUDr. Čečotovou osvedčujúca priebeh 11. riadného valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti.
Zmena obchodného mena z pôvodného Bankové zúčtovacie centrum Slovenska, a.s. na RVS, a.s.
Funkcia členov predstavenstva Ing. M. Sloviaka, Ing. J. Kurimského a Ing. V. Petráša sa končí dňom 21.8.2003.
15. Notárska zápisnica N 313/03, Nz 125952/03 zo dňa 22. 12. 2003 a N 388/03, Nz 98931/03 zo dňa 30. 10. 2003, dodatok č. 9 k stanovám, stanovy spoločnosti.
16. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia o znížení základného imania spoločnosti osvedčené do notárskej zápisnice č. N 313/2003, Nz 125952/2003 zo dňa 22.12.2003.
17. Notárska zápisnica N 172/2004, Nz 36476/2004 spísaná dňa 28.4.2004 notárom JUDr. Cintavou osvedčujúca priebeh 12. riadneho valného zhromaždenia.
Funkcia člena dozornej rady Ing. Š. Mája sa končí dňom 28.4.2004.
18. Notárska zápisnica N 282/2004, Nz 65465/2004 zo dňa 18.8.2004.  Trvanie funkcie člena predstavenstva od 22.8.2003 do 18.8.2004.
19. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 27.01.2005 spísané do not. zápisnice dňa 15.02.2005 notárom JUDr. Máriou Cintavou.
20. Zníženie základného imania o 4.000.000,-Sk na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 059/2005, Nz 21211/2005, NCR1s 20930/2005 zo dňa 13.05.2005.
21. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.06.2005. Ing. Marán Sloviak, Ing. Jozef Mudrík - funkcia členov predstavenstva od 14.12.2004 do 24.06.2005.
22. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2006 spísané vo forme notárskej zápisnice N 004/2007, Nz 1350/2007.
23. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.6.2007.  
24. Notárska zápisnica N 002/2008, Nz 1489/2008 spísaná dňa 21.12.2007 notárom JUDr.M.Cintavou osvedčujúca priebeh 18.mimoriadneho valného zhromaždenia - zníženie základného imania.
25. Notárska zápisnica N 022/2008,Nz 22016/2008 o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2008.
26. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.06.2008.
27. Notárska zápisnica N 036/2009, Nz 19942/2009, NCRls 20172/2009 napísaná dňa 15.6.2009 osvedčujúca priebeh 17. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.2009.
28. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.06.2009.
29. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.06.2010.
30. Osvedčenie o priebehu 19. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.04.2011 spísané vo forme notárskej zápisnice N 045/2011 Nz 18786/2011 dňa 24.05.2011.
31. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2012.
32. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2013.
33. Notárska zápisnica č. N 1130/2013, Nz 22327/2013 zo dňa 02.07.2013.
34. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 18.06. 2014.
35. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 04.12.2014
36. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.03.2015.
37. Notárska zápisnica č. N 409/2015, Nz 33305/2015, NCRls 34045/2015 zo dňa 28.09.2015.
38. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.03.2017 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 133/2017, Nz 10471/2017, NCRls 10696/2017 dňa 28.03.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1