Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007046

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 2772/B  
OBCHODNÉ MENO: PB Finančné služby, a. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hattalova 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03
IČO: 35 817 453
DEŇ ZÁPISU: 01.08.2001
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona),
4. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
5. prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom,
6. reklamná činnosť,
7. leasingová činnosť,
8. požičiavanie strojov, zariadení, dopravných mechanizmov a dopravných prostriedkov,
9. poradenská činnosť v oblasti obchodu,
10. oprava, servis a údržba motorových vozidiel,
11. nájom a prenájom motorových vozidiel,
12. automatizované spracovanie dát,
13. faktoring a forfaiting,
14. vedenie účtovníctva,
15. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
16. prenájom námorných lodí
17. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
Meno a priezvisko: JUDr. Branislav Nikolíni, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kazanská 11961/23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 22.04.2014
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Potúček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaplinská 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 14.09.2017
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko:  Katarína Rakyta-Komendáková, DiS., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 4074/17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07, Vznik funkcie: 14.09.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná predseda predstavenstvo spolu s ďalším členom predstavenstva.
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí súčasne predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: Ing. Andrej Zaťko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 1311/38, Názov obce: Bratislava - Staré mesto, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 02.09.2015
Meno a priezvisko: Ing. Peter Hajko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07, Vznik funkcie: 07.07.2016
Meno a priezvisko: RNDr. Zuzana Žemlová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Stupavská 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 09.08.2017
AKCIONÁR:  
Obchodné meno: Poštová banka, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 99 582,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 99 582,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 3, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je  
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 25.07.2001 podľa § 172 Obchodného zákonníka rozhodnutím zakladateľov o založení spoločnosti formou notárskej zápisnice Nz 473/01.
2. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa  15.10.2001. Notárska zápisnica Nz 441/2001 zo dňa 23.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a zmenu stanov spoločnosti.
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.10.2001.
3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.2.2002. Funkcia členov predstavenstva Ing. M.Seruga a Ing. S. Szokolaya sa končí dňom 14.2.2002.
4. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Ľuboslava Elexu dňa 14.9.2002. Notárska zápisnica Nz 550/2002 zo dňa 16.12.2002 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.12.2002.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2003.
Mario Hoffmann, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 27.10.2003.
Mgr. Braňo Prieložný, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 27.10.2003.
6. Notárska zápisnica N 164/2007 Nz 24794/2007 NCRls 24655/2007 osvedčujúca riadne valné zhromaždenie spoločnosti zo dňa 22.06.2007 - zvýšenie základného imania spoločnosti.  
7. Notárska zápisnica N 206/2009, Nz 21543/2009 zo dňa 25.06.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.08.2012.
9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1024/2012, Nz 39910/2012, NCRls 40690/2012 zo dňa 26.10.2012. Zmena obchodného mena z pôvodného Auto Leas, a.s. na nové PB Finančné služby, a. s.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.11.2012 vo forme notárskej zápisnice N1176/2012, Nz46101/2012, NCRIs46971/2012 a rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2012.
11. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 15.01.2013.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.04.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1