Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007008

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 2404/B  
OBCHODNÉ MENO: Energotel,a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Miletičova 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08
IČO: 35 785 217
DEŇ ZÁPISU: 29.03.2000
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. poskytovanie služby internet - tvorba www stránok v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti,
5. poradenská činnosť v rozsahu predmetu činnosti,
6. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. prenájom nenasvietených optických vlákien,
8. automatizované spracovanie dát,
9. poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát,
10. montáž a opravy telekomunikačných zariadení,
11. zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete,
12. poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete,
13. poskytovanie telekomunikačných dátových služieb a v jej rámci:  
poskytovanie prenájmu telekomunikačných okruhov,  
poskytovanie prenosu dát s prepojovaním okruhov a paketov na území SR ako aj mimo územia SR,
14. vedenie účtovníctva,
15. poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby: sprostredkovanie prístupu do siete Internet a poskytovanie hlasovej služby prostredníctvom siete Internet,
16. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
17. spracovanie projektov bezpečnosti informačných systémov,
18. auditovanie bezpečnosti informačných systémov,
19. poskytovanie certifikačných služieb,
20. spracovanie projektov personálnej, administratívnej a priemyselnej bezpečnosti,
21. prenájom priemyselného tovaru
22. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
23. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
24. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
25. inžinierska činnosť,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
člen, Meno a priezvisko: PhDr. Ivan Trpčevski, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 25, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 04.04.2016
Meno a priezvisko: Ing. Martin Šustr, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 525/10, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 01.01.2017
predseda, Meno a priezvisko: Ing. Radim Greguš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sputniková 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02, Vznik funkcie: 30.01.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Dvaja členovia predstavenstva tak, že k obchodnému menu pripoja svoj podpis.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: Ing. Miloslava Gábrišová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Smreka 6168/9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 08, Vznik funkcie: 27.08.2013
Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Peter Levko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gercenova 27, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 27.08.2013
Meno a priezvisko: Ing. Pavol Mertus, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3643/326B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 01.05.2014
predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Bayer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staromlynská 26, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 21.11.2016
Meno a priezvisko: JUDr. Matej Poriez, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 4, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Vznik funkcie: 15.02.2017
Meno a priezvisko: Ing. Martin Klamo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Estónska 18, Názov obce: Bratislava - Vrakuňa, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 19.09.2017
Meno a priezvisko: Ing. Marián Suchý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 5, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 01.01.2018
Meno a priezvisko: Bc. Michal Lonček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 5664/18, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, Vznik funkcie: 17.01.2018
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 191 200,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 660, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 7.2.2000, v zmysle ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zz v znení neskorších predpisov.
2. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 133/2001 zo dňa 15.3.2001 na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov
3. Na mimoriadnom valnom zhromaždení  dňa 8.12.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici
Nz 337/01 napísanej dňa 8.11.2001 notárom JUDr.Kováčovou bola schválená zmena stanov a časti obchodné meno a počet členov predstavenstva a  dozornej rady.
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 8.11.2001.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 26.11.2001.
Zmena obchodného mena z Transte, a.s. na
Energotel, a.s.
4. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29. 7. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 285/02.
5. Notárska zápisnica N 320/2003, Nz 64473 zo dňa 28. 7. 2003 spísaná JUDr. Kováčovou - nové stanovy spoločnosti, zmena v predstavenstve a v dozornej rade, rozšírenie predmetu podnikania, zmena sídla.
Notárska zápisnica N 804/03, Nz 74940/03 zo dňa 27. 8. 2003 spísaná JUDr. Šikutovou - voľba členov dozornej rady volených podľa § 200 ods. 5 Obchodného zákonníka.
Notárska zápisnica N 415/2003, Nz 86557/2003 zo dňa 30. 9. 2003 spísaná JUDr. Kováčovou - voľba predsedu dozornej rady, nové Stanovy spoločnosti.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.1.2004, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 38/204, Nz 7740/2004 spísaná dňa 29.1.2004.
7. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti  - Notárska zápisnica N 144/2005, Nz 28436/2005, NCRls 28201/2005 napísaná dňa 22.06.2005 notárom JUDr. Janou Horňákovou.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.2006.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.6.2006.  
10. Notárska zápisnica N 108/2007, Nz 21492/2007, NCRls 21509/2007 napísaná dňa 29.5.2007 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.2007.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.9.2007.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.3.2008.  
13. Zápisnica o priebehu zhromaždenia zamestnancov spoločnosti Energotel, a. s. zo dňa 19.05.2008.
14. Zápisnica o priebehu zhromaždenia zamestnancov zo dňa 20.08.2008
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2008.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2009. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.6.2009.
17. Zápisnica o priebehu zhromaždenia zamestnancov spoločnosti zo dňa 08.06.2010. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.06.2010 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 171/2010, Nz 22604/2010, NCRls 22948/2010 spísanej dňa 23.06.2010.
18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.02.2011
19. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.05.2011.
20. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.06.2011.
21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2011.
22. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2011 - vymenovanie a odvolanie členov predstavenstva
23. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.02.2012.
24. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.07.2012.
25. Zápisnica o priebehu zhromaždenia zamestnancov zo dňa 13.08.2013.
26. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.01.2014.
27. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.04.2014.
28. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.05.2016.
29. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2016.
30. Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti zo dňa 15.02.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1