Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007035

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 5173/B  
OBCHODNÉ MENO: Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 23-25, Názov obce: Bratislava 5, PSČ: 851 01
IČO: 45 964 173
DEŇ ZÁPISU: 14.12.2010
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. reklamné a marketingové služby,
5. prenájom hnuteľných vecí,
6. vedenie účtovníctva,
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
8. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch  zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciach v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Viktor Földes, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Móra Krausza 515/5, Názov obce: Komárno - Nová Stráž, PSČ: 945 01, Vznik funkcie: 20.04.2015
člen, Meno a priezvisko: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 768/7, Názov obce: Nová Baňa, PSČ: 968 01, Vznik funkcie: 17.02.2017
člen, Meno a priezvisko: Ing. Lenka Smreková, FCCA, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trieda SNP 478/31, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11, Vznik funkcie: 11.05.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zaväzuje svojim prejavom vôle predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: Mgr. Maroš Nešťák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kŕáľová pri Senci 890, Názov obce: Kráľová pri Senci, PSČ: 900 50, Vznik funkcie: 04.10.2016
Meno a priezvisko:  Marek Duban, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Píla 206, Názov obce: Častá, PSČ: 900 89, Vznik funkcie: 04.10.2016
Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Tóda, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 1578/20, Názov obce: Košice - mestská časť Krásna, PSČ: 040 18, Vznik funkcie: 01.12.2017
AKCIONÁR:  
Obchodné meno: ProCare, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 23-25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 530 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 530 000,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 5, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 300 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v zmysle článku Va. stanov spoločnosti. Na prevod akcií na meno sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia.
Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v zmysle článku Va. stanov spoločnosti. Na prevod akcií na meno sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia.
Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie nebudú verejne obchodovateľné a budú s nimi spojené rovnaké práva ako s akciami skôr vydanými
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: Revar, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudlovská cesta 5313/106, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11, IČO: 44 268 602
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 540/2010 Nz 48918/2010 zo dňa 02.12.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica č. N 37/2011, Nz 7116/2011, NCRls 7318/2011 zo dňa 01.03.2011.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.03.2011.
4. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.03.2012.
5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.12.2012
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2012
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.05.2013.
8. Notárska zápisnica č. N 197/2014, Nz 28485/2014 zo dňa 31.07.2014.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.04.2015
10. Rozhodnutie jediného akcionára z 11.11.2015.
11. Zmluva o zlúčení.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.05.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1