Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007015

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 4869/B  
OBCHODNÉ MENO: FirstFarms Mlyn Záhorie a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinohrádok 5741, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01
IČO: 34 104 071
DEŇ ZÁPISU: 06.07.1994
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. mlynárstvo
2. kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej  živnosti
3. sprostredkovnie obchodu a služieb
4. poľnohospodárska prvovýroba
5. prenájom motorových vozidiel
6. prenájom strojov, prístrojov a zariadení
7. poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskou technikou a mechanizmami
8. prenájom bytových a nebytových priestorov
9. oprava pracovných strojov
10. oprava cestných motorových vozidiel
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda, Meno a priezvisko:  Anders Holger Norgaard, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vestergaards Alle 62, Názov obce: Horning, PSČ: 8362, Štát: Dánske kráľovstvo, Vznik funkcie: 06.11.2012
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne.  
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: Ing. Blanka Švecová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 10/6, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, Vznik funkcie: 23.01.2018
Meno a priezvisko:  Jörgen Svendsen, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baunevej 16, Názov obce: Herning, PSČ: 7400, Štát: Dánske kráľovstvo, Vznik funkcie: 23.01.2018
Meno a priezvisko:  Soren Gerber Nielsen, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľkomoravská 20, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, Vznik funkcie: 23.01.2018
AKCIONÁR:  
Obchodné meno: FirstFarms s. r. o. , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vinohrádok 5741, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 333 190,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 333 190,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 1000, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR
Počet: 3, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na  upisovanie akcií podľa § 172 zák. č. 513/1991  Zb. zakladateľskou zmluvou spísanou notárkou   JUDr.Jarmilou Kováčovou v Bratislave dňa 30.4.1994 pod č. NZ 163/94.  
Stary spis: Sa         70
2. Zmena stanov schválená valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 26.07.1996 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 240/96,  Nz 231/96.  
Stary spis: Sa         70
3. Valné zhromaždenie konané dňa 15.08.1997, ktorého priebeh je osvedčený do notárskej zápisnice č. N 461/97, Nz 452/97 schválilo zmenu stanov.
4. VZ konané dňa 10.5.2002 zrušilo stanovy zo dňa 15.8.1997 v znení ich všetkých zmien a prijalo nové stanovy (priebeh tohto VZ bol osvedčený not. zápisnicou N 186/02, NZ 186/02).
5. MVZ konané dňa 12.9.2002, ktorého priebeh bol osvedčený not. zápisnicou N 370/02, NZ 370/02.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.10.2009.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.02.2010.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 374/2010, Nz 48076/2010 zo dňa 30.11.2010
9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 425/2011, Nz 35874/2011 zo dňa 28.9.2011 - zvýšenie základného imania.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2012.
11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 798/2012, Nz 41323/2012 zo dňa 06.11.2012.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.01.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1