Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007003

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 6366/B  
OBCHODNÉ MENO: CREATIVE PRO a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhé diely I. 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04
IČO: 35 968 702
DEŇ ZÁPISU: 14.12.2005
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. reklamná a propagačná činnosť,
2. výroba, požičiavanie, predaj audio a videozáznamov so súhlasom autora,
3. zhotovovanie grafických návrhov, inzerátov spracovaných pomocou počítača na zákazku,
4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. poradenská činnosť v oblasti reklamy a propagácie,
6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
8. prenájom motorových vozidiel,
9. prenájom dopravných zariadení,
10. prenájom strojov a prístrojov,
11. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
12. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
13. organizovanie kurzov, školení, veľtrhov a výstav,
14. balenie výrobkov,
15. skladovanie (mimo prevádzkovania verejných skladov),
16. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
17. automatizované spracovanie dát,
18. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,
19. prieskum trhu,
20. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
21. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
22. marketing a management,
23. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
24. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než nájomcovi nehnuteľnosti,
25. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
26. fotografické služby
27. dizajnérske činnosti
28. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
29. vytváranie umeleckých diel v zmysle ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z Autorský zákon
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr.art. Štefan Kozák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Langsfeldova 36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 14.12.2005
člen predstavenstva, Meno a priezvisko:  Svetlana Mečiarová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancova 108, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04, Vznik funkcie: 21.12.2017
člen predstavenstva, Meno a priezvisko:  Štefan Hric, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šamborská 11/A, Názov obce: Košice - mestská časť Kavečany, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 21.12.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť je oprávnený konať výhradne predseda predstavenstva a tento bude konať samostatne.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko:  Laura Baumannová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapicova 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 26.04.2016
Meno a priezvisko:  Björn Wigforss, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Taiminstontie 7A7, Názov obce: Helsinki, PSČ: 003 80, Štát: Fínska republika, Vznik funkcie: 26.06.2017
Meno a priezvisko: Ing. Peter Ostrica, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herlianska 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02, Vznik funkcie: 26.06.2017
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Ostrica, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bartókova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 26.06.2017
Meno a priezvisko: Ing. Martin Nemčík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľubovníková 38, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07, Vznik funkcie: 26.06.2017
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 31 920,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 31 920,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 867, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 25,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akýkoľvek vznik záložného práva alebo prevod akcií na meno (vrátane vlastných akcií spoločnosti) vyžaduje predchádzajúci súhlas dozornej rady spoločnosti.
Počet: 133, Druh: prioritné, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 25,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akýkoľvek vznik záložného práva alebo prevod akcií na meno (vrátane vlastných akcií spoločnosti) vyžaduje predchádzajúci súhlas dozornej rady spoločnosti.
Počet: 6920, Druh: prioritné, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akýkoľvek vznik záložného práva alebo prevod akcií na meno (vrátane vlastných akcií spoločnosti) vyžaduje predchádzajúci súhlas dozornej rady spoločnosti.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.11.2005 v úplnom znení zo dňa 9.12.2005 v zmysle §§ 57,105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.08.2007.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.08.2011
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.01.2016.
5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 479/2017, Nz 22077/2017, NCRls 22615/2017 zo dňa 26.06.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1