Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R006945

ODDIEL: Po
VLOŽKA ČÍSLO: 4522/B  
PODNIK ZAHRANIČNEJ OSOBY: Radovan Panic
ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06
IČO: 51 041 031
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU):  
Meno a priezvisko:  Radovan Panic, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lole Ribara 80/a, Názov obce: Beograd, PSČ: 11000, Štát: Srbská republika, Vznik funkcie: 23.01.2018
Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej osoby je oprávnený: samostatne
ZAHRANIČNÁ OSOBA:  
ZAHRANIČNÁ FYZICKÁ OSOBA
OBCHODNÉ MENO:  
Meno a priezvisko:  Radovan Panic, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lole Ribara 80/a, Názov obce: Beograd, PSČ: 11000, Štát: Srbská republika, Miesto podnikania: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1