Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R006932

ODDIEL: Po
VLOŽKA ČÍSLO: 4519/B  
ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNEJ OSOBY: AVENIR Financial Group s.r.o. – organizačná zložka
ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02
IČO: 51 308 959
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému  spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. skladovanie
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
4. baliace činnosti, manipulácia s tovarom
5. administratívne služby
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
7. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU):  
Meno a priezvisko:  Daniel Cidlinský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nepřevázka č.p. 117, Názov obce: Nepřevázka, PSČ: 293 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 23.01.2018
Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej osoby je oprávnený: Vedúci organizačnej zložky je splnomocnený za podnikateľa samostatne vykonávať všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku zahraničnej osoby zo dňa 18.12.2017 na území Slovenskej republiky.
ZAHRANIČNÁ OSOBA:  
OBCHODNÉ MENO: AVENIR Financial Group s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nepřevázka č.p. 117, Názov obce: Nepřevázka, PSČ: 293 01, Štát: Česká republika
PRÁVNA FORMA: spoločnosť s ručením obmedzeným
REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ
Register:Obchodný register Krajského súdu v Českých Budejoviciach
Číslo zápisu:C 25807
ŠTATUTÁRNY ORGÁN:  
Meno a priezvisko:  Daniel Cidlinský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nepřevázka č.p. 117, Názov obce: Nepřevázka, PSČ: 293 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Jednatel zastupuje společnost samostatně


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1