Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R006939

ODDIEL: Po
VLOŽKA ČÍSLO: 4524/B  
PODNIK ZAHRANIČNEJ OSOBY: Jano Pišpecki
ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Modra 1896, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01
IČO: 51 252 881
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30m
2. Prípravné práce k realizácii stavby
3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
5. čistiace a upratovacie služby
6. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
7. Výroba opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU):  
Meno a priezvisko:  Jano Pišpecki, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Vojvodanske udarne brigade 33, Názov obce: Kovačica, PSČ: 26210, Štát: Srbská republika, Vznik funkcie: 23.01.2018
Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej osoby je oprávnený: nezávislé a samostatné
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku zahraničnej osoby zo dňa 15.01.2018.
ZAHRANIČNÁ OSOBA:  
ZAHRANIČNÁ FYZICKÁ OSOBA
OBCHODNÉ MENO: Jano Pišpecki
Meno a priezvisko:  Jano Pišpecki, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Vojvodanske udarne brigade 33, Názov obce: Kovačica, PSČ: 26210, Štát: Srbská republika, Miesto podnikania: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Modra 1896, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1