Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R006943

ODDIEL: Po
VLOŽKA ČÍSLO: 4520/B  
PODNIK ZAHRANIČNEJ OSOBY: Mohammadreza Tehrani Moghaddam
ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianske mýto 1/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02
IČO: 50 892 045
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
4. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU):  
Meno a priezvisko:  Mohammadreza Tehrani Moghaddam, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Niloofar alley, Jordan (Africa) blvd. No. 11, Názov obce: Teherán, Štát: Iránska islamská republika, Vznik funkcie: 23.01.2018
Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej osoby je oprávnený: Vedúci koná v mene podniku zahraničnej osoby samostatne.
ZAHRANIČNÁ OSOBA:  
ZAHRANIČNÁ FYZICKÁ OSOBA
OBCHODNÉ MENO: Mohammadreza Tehrani Moghaddam
Meno a priezvisko:  Mohammadreza Tehrani Moghaddam, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Niloofar alley, Jordan (Africa) blvd. No. 11, Názov obce: Teherán, Štát: Iránska islamská republika, Miesto podnikania: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianske mýto 1/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1