Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R006948

ODDIEL: Po
VLOŽKA ČÍSLO: 4523/B  
ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNEJ OSOBY: SBM HOLDING GROUP, s. r. o. - o. z. Slovakia
ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Floreka 16C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06
IČO: 51 299 887
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému  spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
6. Prípravné práce k realizácii stavby
7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
8. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
9. Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
10. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
12. Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
13. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
14. Projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
15. Projektovanie, montáž, oprava, revízia a údržba telekomunikačných zariadení
16. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
17. Prenájom hnuteľných vecí
18. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
19. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
20. Čistiace a upratovacie služby
21. Administratívne služby
VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU):  
Meno a priezvisko: JUDr. Dušan Ivanič, LL.M., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Floreka 8660/16C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06, Vznik funkcie: 23.01.2018
Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej osoby je oprávnený: Vedúci organizačnej zložky koná samostatne a je oprávnený robiť všetky právne úkony týkajúce sa organizačnej zložky.
Pri právnych úkonoch v písomnej forme pripojí k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti s dodatkom organizačná zložka, svojmu menu, priezvisku a funkcii v spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Organizačná zložka bola založená rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 21.12.2017 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
ZAHRANIČNÁ OSOBA:  
OBCHODNÉ MENO: SBM HOLDING GROUP, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slánská 2824, Názov obce: Kladno, PSČ: 272 01, Štát: Česká republika
PRÁVNA FORMA: spoločnosť s ručením obmedzeným
REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ
Register:Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika
Číslo zápisu:oddiel C, vložka 52024
ŠTATUTÁRNY ORGÁN:  
Meno a priezvisko:  Josef Luzum, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Lébra 510, Názov obce: Kladno - Kročehlavy, PSČ: 272 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 11.04.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
Za spoločnosť sa konateľ podpisuje tak, že k vytlačenému či napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1