Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R006954

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 125496/B  
OBCHODNÉ MENO: WINWIN SK s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 2984/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05
IČO: 51 302 586
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
3. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. Prípravné práce k realizácii stavby
6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
10. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
11. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
12. Verejné obstarávanie
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Jana Vinšová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 2984/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 23.01.2018
Meno a priezvisko: Ing. Michal Vinš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 2984/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 23.01.2018
Meno a priezvisko: Ing. Matej Vinš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 2984/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 23.01.2018
Meno a priezvisko: Ing. Hana Fabiánová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Stanislava 3010/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Jana Vinšová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 2984/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 04.01.2018 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1