Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R006940

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 125490/B  
OBCHODNÉ MENO: LP Real & Consult, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri kríži 684/10, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28
IČO: 51 291 738
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,
3. prenájom hnuteľných vecí,
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
5. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti,
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
7. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
8. administratívne služby,
9. faktoring a forfaiting,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: JUDr. Lehel Patassy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri kríži 684/10, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: JUDr. Lehel Patassy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri kríži 684/10, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.12.2017 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1