Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R006942

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 125505/B  
OBCHODNÉ MENO: Mirtal, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl. Parašutistov 215/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03
IČO: 51 101 939
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Administratívne služby
2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
3. Finančný lízing
4. Faktoring a forfaiting
5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
6. Čistiace a upratovacie služby
7. Vedenie účtovníctva
8. Reklamné a marketingové služby,  prieskum trhu a verejnej mienky
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Marián Bilkovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Halašova 753/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Marián Bilkovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Halašova 753/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1