Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R006933

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 125510/B  
OBCHODNÉ MENO: BAGPIPERS, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sinokvetná 1569/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05
IČO: 51 286 955
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
3. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Gajdoš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sinokvetná 1569/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05, Vznik funkcie: 23.01.2018
Meno a priezvisko: Ing. Andrea Gajdošová Peverley, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružomberská 15792/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Gajdoš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sinokvetná 1569/21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Andrea Gajdošová Peverley, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružomberská 15792/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1