Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R006931

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 125497/B  
OBCHODNÉ MENO: AUCTIONERIST s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrnčiarska 2/C, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01
IČO: 51 258 609
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
2. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
3. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
4. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
5. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
6. dizajnérske činnosti
7. fotografické služby
8. služby požičovní
9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
10. administratívne služby
11. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
12. prenájom hnuteľných vecí
13. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Lukáš Steiniger, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti je oprávnený konať v mene spoločnosti a zastupovať ju vo všetkých veciach samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Lukáš Steiniger, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1