Obchodný vestník 18/2018 Obchodný register Deň vydania: 25.01.2018
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R006929

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 6722/B  
OBCHODNÉ MENO: 365.fintech, a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02
IČO: 51 301 547
DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
2. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
3. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
4. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
7. Prenájom hnuteľných vecí
8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
10. Administratívne služby
11. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
12. Vedenie účtovníctva
13. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
14. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
Meno a priezvisko:  Rudolf Vrábel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Detvianska 45, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 23.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti a svojej funkcii, pripoja svoje meno a svoj podpis. Pokiaľ je členom predstavenstva len jedna osoba koná samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti a svojej funkcii, pripojí svoje meno a podpis.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: Ing. Andrej Zaťko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 1311/38, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 23.01.2018
Meno a priezvisko: Mgr Marek Šupa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04, Vznik funkcie: 23.01.2018
Meno a priezvisko:  Juraj Podracký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 7527/10D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 23.01.2018
AKCIONÁR:  
Obchodné meno: Poštová banky, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR
SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1