Obchodný vestník 111/2015 Obchodný register Deň vydania: 12.06.2015
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R076890

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 6159/B  
OBCHODNÉ MENO: Infrastruktur SK a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Františkánske námestie 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01
IČO: 48 126 691
DEŇ ZÁPISU: 10.06.2015
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému  spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. reklamné a marketingové služby
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
6. prenájom hnuteľných vecí
7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
8. administratívne služby
9. finančný lízing
10. prieskum trhu a verejnej mienky
11. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
12. faktoring a forfaiting
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
člen, Meno a priezvisko:  Medhat Helmi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Selias 1/B, Názov obce: Maladers, PSČ: 7026, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 10.06.2015
člen, Meno a priezvisko:  Matthias Földeak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Habenschadenstr. 22, Názov obce: Pullach, PSČ: 82049, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 10.06.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva  spoločne.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: Dr. Andreas Mattig, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Allmendstr. 12, Názov obce: Zug, PSČ: 6300, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 10.06.2015
Meno a priezvisko: Prof. Dr. Stefan Morkoetter, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): St.Georgenstr. 65, Názov obce: St. Gallen, PSČ: 9000, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 10.06.2015
Meno a priezvisko:  Roland Pfister, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Erlenweg 7, Názov obce: Kusnacht, PSČ: 8700, Štát: Švajčiarska konfederácia, Vznik funkcie: 10.06.2015
AKCIONÁR:  
Obchodné meno: Cime Equity Partners Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bahnhofstrasse 3, Názov obce: Pfäffikon/Freienbach, PSČ: 8808, Štát: Švajčiarska konfederácia
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR
SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice N 211/2015, NZ 9294/2015, NCRls 9544/2015 spísanou dňa 19.03.2015, ktorá osvedčuje rozhodnutie zakladateľa založiť akciovú spoločnosť bez výzvy na upisovanie akcií v súlade s  ust. § 57, § 154 – § 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1