Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R159793

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 37889/N  
OBCHODNÉ MENO: VESTBRENT s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Částa- Farský Dvor 201, Názov obce: Kolárovo, PSČ: 946 03
IČO: 46 410 431
DEŇ ZÁPISU: 15.12.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. reklamné a marketingové služby,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
5. prenájom hnuteľných vecí,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  András Tóth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pócsi út 2. I/6, Názov obce: Sopron, PSČ: 9400, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 22.02.2012
Meno a priezvisko:  Roland Fűri, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radnótiho 2833/5, Názov obce: Kolárovo, PSČ: 946 03, Vznik funkcie: 16.09.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Pokiaľ má spoločnosť jedného konateľa koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k napísanému, vytlačenému alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.  Pokiaľ má spoločnosť viacerých konateľov, koná každý z nich v mene spoločnosti samostatne tak, že k napísanému, vytlačenému alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  András Tóth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pósci út 2. I/6, Názov obce: Sopron, PSČ: 9400, Štát: Maďarsko, Výška vkladu: 1 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Roland Fűri, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radnótiho 2833/5, Názov obce: Kolárovo, PSČ: 946 03, Výška vkladu: 3 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.10.2011 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.02.2012
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.09.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1