Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R159791

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 29842/N  
OBCHODNÉ MENO: Urbareal s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trojičné námestie 5-9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06
IČO: 44 501 641
DEŇ ZÁPISU: 26.11.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prípravné práce k realizácii stavby
2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
7. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  František Wágner, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janova Lehota 249, Názov obce: Janova Lehota, PSČ: 966 24, Vznik funkcie: 04.10.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Pirk, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Východná 2807/10, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01, Výška vkladu: 1 200,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 200,000000 EUR
Obchodné meno: APOLIS, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežie arm. gen. L.Svobodu 44, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Výška vkladu: 3 800,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 800,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1