Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R159790

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 37963/N  
OBCHODNÉ MENO: TOP STAVBA s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 62, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01
IČO: 46 398 091
DEŇ ZÁPISU: 20.10.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. reklamné a marketingové služby,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
5. prenájom hnuteľných vecí,
6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
7. úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  László Balzer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Váci Mihály u. 2/A, Názov obce: Szigetszentmiklós, PSČ: 2310, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 06.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, uvedený v podpisovom vzore.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  László Balzer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Váci Mihály u. 2/A, Názov obce: Szigetszentmiklós, PSČ: 2310, Štát: Maďarsko, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 03.10.2011 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápis z rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 19.12.2011.
3. Zápis z rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 25.11.2013.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1