Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R159789

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 19096/N  
OBCHODNÉ MENO: SILEX TRADE, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Sv. Imricha 500/6, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01
IČO: 36 712 990
DEŇ ZÁPISU: 16.12.2006
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
3. prenájom strojov, prístrojov a zariadení
4. administratívne práce
5. reklamná činnosť a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
6. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
7. prenájom motorových vozidiel
8. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
9. upratovacie práce
10. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Dr. Ákos Silling, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 492/62B, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01, Vznik funkcie: 16.12.2006
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Dr. Ákos Silling, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 492/62B, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1