Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R159788

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 31241/N  
OBCHODNÉ MENO: SIENNET s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Sv. Imricha 500, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01
IČO: 46 594 191
DEŇ ZÁPISU: 22.03.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
2. počítačové služby
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti  koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne a bez obmedzenia, a to tak, že k vytlačenému alebo akokoľvek napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: C-MOD CORPORATION, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Global Gateway, Rue de la Perle 2593, Názov obce: Providence, Mahé, Štát: Seychelská republika, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1