Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R159787

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 22949/N  
OBCHODNÉ MENO: PROSET, s.r.o. v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 9/3 , Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01
IČO: 44 283 890
DEŇ ZÁPISU: 22.08.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
2. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
3. prípravné práce k realizácii stavby
4. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Tibor Szentiványi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strážna 18, Názov obce: Komárno-Nová Stráž, PSČ: 945 04, Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 15.10.2014
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko: Ing. Tibor Szentiványi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strážna 18, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 04, Vznik funkcie: 15.10.2014
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
samostatne

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1