Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R159786

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 10087/N  
OBCHODNÉ MENO: Omni-Pack, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tovarnícka 2104, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01
IČO: 36 518 913
DEŇ ZÁPISU: 12.03.1997
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
2. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
3. maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
4. reklamné a marketingové služby
5. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských  a zábavných zariadení
6. vydavateľská činnosť
7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
9. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
10. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Karol Ďurák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Urxova 208/29, Názov obce: Práznovce, PSČ: 955 01, Vznik funkcie: 11.09.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať samostatne konateľ.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Karol Ďurák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Urxova 208/29, Názov obce: Práznovce, PSČ: 955 01, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.1.1997 podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 153 Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991  Zb. v znení neskorších predpisov).
2. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 24.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Pod Kalváriou 1278, Topoľčany na Tovarnícka 2104/19, Topoľčany.
3. Zmluvy o prevode častí obchodného podielu zo dňa 14.12.1998.
Spoločenská zmluva zo dňa 14.12.1998.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1