Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R159785

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 22212/N  
OBCHODNÉ MENO: MYSTIKAL s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 1935/6, Názov obce: Nesvady, PSČ: 946 51
IČO: 44 019 181
DEŇ ZÁPISU: 08.05.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností /maloobchod/
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/
3. sprostredkovanie obchodu a výroby
4. reklamné a propagačné činnosti
5. skladovanie
6. kancelárske a sekretárske práce vrátane kopírovacích služieb
7. neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča
8. poriadanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
9. príprava a predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu
10. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
11. poradenská činnosť v oblasti obchodu
12. priemyselný výskum a experimentálny vývoj v oblasti technických vied
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Peter Tóth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 1935/6, Názov obce: Nesvady, PSČ: 946 51, Vznik funkcie: 31.01.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: konateľ koná samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Peter Tóth, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 1935/6, Názov obce: Nesvady, PSČ: 946 51, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1