Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R159782

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 28422/N  
OBCHODNÉ MENO: KAPEHOLD s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Coboriho 2, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01
IČO: 46 043 543
DEŇ ZÁPISU: 15.02.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. prípravné práce k realizácii stavby
6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
7. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
8. výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
9. výkon činnosti stavbyvedúceho - Pozemné stavby
10. tesárstvo
11. murárstvo
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Miroslav Pilát, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 362, Názov obce: Žabokreky nad Nitrou, PSČ: 958 52, Vznik funkcie: 15.02.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Jaroslav Karvai, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvolenská 28, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11, Výška vkladu: 3 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Miroslav Pilát, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 362, Názov obce: Žabokreky nad Nitrou, PSČ: 958 52, Výška vkladu: 3 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1