Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R159781

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 19829/N  
OBCHODNÉ MENO: K.G.K. Slovakia, s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Lovce 225, PSČ: 951 92
IČO: 36 769 622
DEŇ ZÁPISU: 27.04.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. poľnohospodárska a lesnícka výroba
2. služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností
5. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
6. podnikateľské poradenstvo v oblasti služieb v rámci lesníctva
7. prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Kukučka, Bydlisko: Názov obce: Lovce 225, PSČ: 951 92, Vznik funkcie: 27.04.2007
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Peter Gaži, Bydlisko: Názov obce: Lovce 90, PSČ: 951 92, Výška vkladu: 2 400,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 400,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Kukučka, Bydlisko: Názov obce: Lovce 225, PSČ: 951 92, Výška vkladu: 4 800,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 800,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 200,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 200,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1