Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R159780

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 32844/N  
OBCHODNÉ MENO: JOTY SLOVAKIA s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beniakova 2, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01
IČO: 46 875 263
DEŇ ZÁPISU: 09.10.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
2. prípravné práce k realizácii stavby
3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
4. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
11. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských  a zábavných zariadení
12. prevádzkovanie športových zariadení
13. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
14. reklamné a marketingové služby
15. výroba nápojov
16. výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
17. výroba komunikačných zariadení spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
18. prenájom hnuteľných vecí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Trenčiansky, Bydlisko: Názov obce: Malý Lapáš 71, PSČ: 951 04, Vznik funkcie: 09.10.2012
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, pričom podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Trenčiansky, Bydlisko: Názov obce: Malý Lapáš 71, PSČ: 951 04, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR, Záložné právo: Záložné právo na obchodný podiel Ing. Jozefa Trenčianskeho v prospech záložného veriteľa Fio banka, a.s., so sídlom v Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, IČ: 61858374, spoločnosť  vedená u Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka 2704, zriadeného Zmluvou o zriadení záložného práva k obchodnému podielu uzavretou dňa 27.10.2014.
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1