Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R159779

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 16445/N  
OBCHODNÉ MENO: INTRA-BAU GmbH SK, s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Rišňovce 34, PSČ: 951 21
IČO: 35 926 562
DEŇ ZÁPISU: 24.03.2005
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
4. zámočnícke práce
5. kovoobrábanie
6. montáž, oprava, údržba strojných zariadení a strojov
7. zváračské práce
8. montáž a kompletizácia kovových konštrukcií
9. prípravné práce pre stavbu
10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
11. demolácie a zemné práce
12. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Pavol Vršecký, st., Bydlisko: Názov obce: Rišňovce 34, PSČ: 951 21, Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Pavol Vršecký, ml., Bydlisko: Názov obce: Rišňovce 34, PSČ: 951 21, Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Richard Toršcho, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 514/6, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 12, Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Albert Toršcho, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 514/6, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 12, Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1