Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R159778

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 37366/N  
OBCHODNÉ MENO: EkoWork s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. sv. Imricha 923/21, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01
IČO: 47 766 336
DEŇ ZÁPISU: 20.05.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
5. Administratívne služby
6. Prípravné práce k realizácii stavby
7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
10. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane   prípojného vozidla
11. počítačové služby
12. faktoring a forfaiting
13. prenájom hnuteľných vecí
14. Prevádzka malých plavidiel
15. Vydavateľská činnosť
16. reklamné a marketingové služby
17. prieskum trhu verejnej mienky
18. skladovanie
19. čistiace a upratovacie služby
20. reklamná inzertná a propagačná činnosť
21. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
22. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Zsolt Tárnai, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jókaiho 2796/69, Názov obce: Nána, PSČ: 943 60, Vznik funkcie: 13.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Zsolt Tárnai, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jókaiho 2796/69, Názov obce: Nána, PSČ: 943 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1