Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R159777

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 36844/N  
OBCHODNÉ MENO: DS-SPEED s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janka Kráľa 2635/13, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 02
IČO: 47 649 216
DEŇ ZÁPISU: 06.02.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod )
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
5. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných podujatiach
6. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
7. prevádzkovanie kultúrnych,spoločenských a zábavných zariadení
8. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Štefan Danis, Bydlisko: Názov obce: Veľké Ludince 285, PSČ: 935 65, Vznik funkcie: 01.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Štefan Danis, Bydlisko: Názov obce: Veľké Ludince 285, PSČ: 935 65, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1