Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R159776

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 32531/N  
OBCHODNÉ MENO: BAZÁR s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Hosťová 126, PSČ: 951 02
IČO: 46 811 303
DEŇ ZÁPISU: 06.09.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
2. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
3. Prenájom hnuteľných vecí
4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
5. Čistiace a upratovacie služby
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
8. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
10. Administratívne služby
11. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
12. Diskotekárska činnosť
13. výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - športový masér
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Norbert Jalecz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hosťová 126, Názov obce: Hosťová, PSČ: 951 02, Vznik funkcie: 06.09.2012
Meno a priezvisko:  Miroslav Szanto, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Príčina 314/5, Názov obce: Žitavany, PSČ: 951 97, Vznik funkcie: 29.09.2014
Meno a priezvisko:  Boris Lisy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká 77, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Vznik funkcie: 29.09.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Norbert Jalecz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hosťová 126, Názov obce: Hosťová, PSČ: 951 02, Výška vkladu: 1 700,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 700,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Boris Lisy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlboká 77, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Výška vkladu: 1 650,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 650,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Miroslav Szanto, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Príčina 314/5, Názov obce: Žitavany, PSČ: 951 97, Výška vkladu: 1 650,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 650,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1