Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R159775

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 26676/N  
OBCHODNÉ MENO: Akwaba SK s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Gen. Klapku 68/43, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01
IČO: 45 558 884
DEŇ ZÁPISU: 15.05.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. počítačové služby
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
5. prenájom hnuteľných vecí
6. administratívne služby
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. prieskum trhu a verejnej mienky
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Bendegúz Gyula Seres, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Géza utca 17. fsz. 3a., Názov obce: Budapest 19, PSČ: 1192, Štát: Maďarská republika, Vznik funkcie: 30.09.2010
Meno a priezvisko:  Gábor Kósa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mályva utca 3, Názov obce: Dunaújváros, PSČ: 2400, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 21.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Bendegúz Gyula Seres, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Géza utca 17. fsz. 3a., Názov obce: Budapest 19, PSČ: 1192, Štát: Maďarská republika, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1