Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R159774

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 34224/N  
OBCHODNÉ MENO: Adverti, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nové Sady 125, Názov obce: Nové Sady, PSČ: 951 24
IČO: 47 140 941
DEŇ ZÁPISU: 10.05.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému  spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Počítačové služby
6. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
7. Vydavateľská činnosť
8. Administratívne služby
9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
10. Vedenie účtovníctva
11. Reklamné a marketingové služby
12. Prieskum trhu a verejnej mienky
13. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
15. Fotografické služby
16. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Patrik Mareček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nové Sady 125, Názov obce: Nové Sady, PSČ: 951 24, Vznik funkcie: 10.05.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia v mene spoločnosti konajú samostatne. Konateľ sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Patrik Mareček, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nové Sady 125, Názov obce: Nové Sady, PSČ: 951 24, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1