Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R159773

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 26967/N  
OBCHODNÉ MENO: AD4U s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čavojského 5/415, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01
IČO: 45 542 473
DEŇ ZÁPISU: 25.06.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. reklamné a marketingové služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Henrich Morvay, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Strelnici 14, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Vznik funkcie: 25.06.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Henrich Morvay, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Strelnici 14, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1