Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Nitra - Nové zápisy
R159770

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 37967/N  
OBCHODNÉ MENO: EMEN s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. sv. Imricha 923/21, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01
IČO: 47 255 838
DEŇ ZÁPISU: 29.10.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. poľnohospodárstvo
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Mária Némethová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kossuthova 728/6, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01, Vznik funkcie: 29.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je konateľ oprávnený konať a podpisovať samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Mária Némethová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kossuthova 728/6, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1