Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R159813

ODDIEL: Sr
VLOŽKA ČÍSLO: 10047/P  
OBCHODNÉ MENO: Noé Vermietungsgesellschaft k.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dilongova 15A, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01
IČO: 46 762 817
DEŇ ZÁPISU: 20.07.2012
PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom
2. prenájom hnuteľných vecí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KOMPLEMENTÁR
Obchodné meno: Noé Grundbesitzgesellschaft s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľubochnianska 16, Názov obce: Ľubotice, PSČ: 080 06, IČO: 46 705 236, Vznik funkcie: 20.07.2012, Zastupca: Meno a priezvisko: Dr. Andreas Noé, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuhdyk 18, Názov obce: Kerken, PSČ: 476 47, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 31.05.2012, Meno a priezvisko:  Hans Achim Beck, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hopfenstr. 1, Názov obce: Duisburg, PSČ: 47198, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 06.09.2012
Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: V mene komanditnej spoločnosti koná a podpisuje komplementár. Za komanditnú spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Za komplementára, právnickú osobu, koná a podpisuje jej štatutárny orgán spôsobom uvedeným v obchodnom registri.
PROKÚRA:  
Meno a priezvisko: Ing. Gabriela Ješková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prostějovská 87, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 23.10.2012
Spôsob konania prokuristu(ov) za komanditnú spoločnosť: Prokurista spoločnosti koná a podpisuje za spoločnosť samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI:  
Komplementári:  
Obchodné meno: Noé Grundbesitzgesellschaft s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľubochnianska 16, Názov obce: Ľubotice, PSČ: 080 06
Komanditisti:  
Meno a priezvisko: Dr. Andreas Noé, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuhdyk 18, Názov obce: Kerken, PSČ: 476 47, Štát: Nemecká spolková republika, Výška vkladu: 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 250,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 250,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 250,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1