Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R159812

ODDIEL: Sr
VLOŽKA ČÍSLO: 10028/P  
OBCHODNÉ MENO: BWG k.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dilongova 15A, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01
IČO: 36 501 239
DEŇ ZÁPISU: 29.12.2004
PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. vývoj, konštrukčné práce a výroba strojov a technických zariadení pre oceliarsky  a hlinikársky priemysel a všeobecné strojárstvo
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KOMPLEMENTÁR
Obchodné meno: BWG Engineering Slovakia s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľubochnianska 16, Názov obce: Ľubotice, PSČ: 080 06, IČO: 36 499 595, Zastupca: Meno a priezvisko:  Andreas Noé, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuhdyk 18, Názov obce: Kerken, PSČ: 47647, Štát: Nemecko, Vznik funkcie: 29.12.2004, Meno a priezvisko:  Hans Achim Beck, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hopfenstr. 1, Názov obce: Duisburg, PSČ: 47198, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 06.09.2012
Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: V mene spoločnosti koná komplementár. Za komplementára - právnickú osobu koná a podpisuje jeho aktuálny štatutárny orgán - konateľ samostatne. Za komanditnú spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
PROKÚRA:  
Meno a priezvisko: Ing. Gabriela Ješková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prostějovská 87, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 23.10.2012
Spôsob konania prokuristu(ov) za komanditnú spoločnosť: Prokurista spoločnosti koná a podpisuje za spoločnosť samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI:  
Komplementári:  
Obchodné meno: BWG Engineering Slovakia s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľubochnianska 16, Názov obce: Ľubotice, PSČ: 080 06
Komanditisti:  
Meno a priezvisko:  Andreas Noé, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuhdyk 18, Názov obce: Kerken, PSČ: 47647, Štát: Nemecko, Výška vkladu: 132 776,000000 EUR, Rozsah splatenia: 132 776,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 132 776,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 132 776,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1