Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R159811

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 28766/P  
OBCHODNÉ MENO: ZD&RB s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Buclovany 6, PSČ: 086 43
IČO: 47 421 533
DEŇ ZÁPISU: 25.09.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Administratívne služby
6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
8. Vedenie účtovníctva
9. Skladovanie
10. Prenájom hnuteľných vecí
11. Reklamné a marketingové služby
12. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
13. Finančný leasing
14. Čistiace a upratovacie služby
15. Prípravné práce k realizácii stavby
16. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
17. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
18. Kuriérske služby
19. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosť do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
20. Počítačové služby
21. Faktoring a forfaiting
22. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
23. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
24. Verejné obstarávanie
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Tatiana Remetová, Bydlisko: Názov obce: Buclovany 6, PSČ: 086 43, Vznik funkcie: 08.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne a podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Tatiana Remetová, Bydlisko: Názov obce: Buclovany 6, PSČ: 086 43, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1