Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R159810

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 30536/P  
OBCHODNÉ MENO: WINServices, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 51, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01
IČO: 47 771 186
DEŇ ZÁPISU: 04.06.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
6. prieskum trhu a verejnej mienky
7. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
8. administratívne služby
9. faktoring a forfaiting
10. vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore: poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ľuboš Zubaľ, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pustá dolina 13498/15, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 04.06.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti, podpisuje konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ľuboš Zubaľ, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pustá dolina 13498/15, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1