Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R159809

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 12959/P  
OBCHODNÉ MENO: VADAM s.r.o. v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Garbiarska 7/1074, Názov obce: Košice - Staré mesto, PSČ: 040 01
IČO: 36 474 452
DEŇ ZÁPISU: 03.08.2001
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
4. sprostredkovanie leteckej prepravy
5. reklamná a propagačná činnosť
6. príprava a predaj na priamu konzumáciu:
nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva
tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
7. výstavnícka činnosť
8. prekladateľská činnosť
9. prenájom priemyselného tovaru a motorových vozidiel
10. poskytovanie služieb na internete
11. organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov, školení a seminárov
12. ubytovanie
13. zmenárenská činnosť
14. prenájom hnuteľných vecí
15. zásielkový predaj
16. vedenie účtovníctva
17. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Viera Adamová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Garbiarska 7/1074, Názov obce: Košice - Staré mesto, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 03.05.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Viera Adamová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Garbiarska 7/1074, Názov obce: Košice - Staré mesto, PSČ: 040 01, Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 27.10.2014
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko:  Viera Adamová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Garbiarska 7/1074, Názov obce: Košice - Staré Mesto, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 27.10.2014
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor bude konať za spoločnosť tak, že k napísanému alebo natlačenému obchodnému menu spoločnosti v likvidácii pripojí doložku likvidátor a svoj vlastnoručný podpis.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 407/2001, NZ 402/2001 zo dňa 9.7.2001 a dodatku k zakladateľskej listine zo dňa 11.7.2001 spísaných JUDr. Jánom Marušinom, notárom v Prešove  podľa § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.  
2. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 7.11.2002.
3. Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine zo dňa 20.2.2004

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1