Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R159806

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 22343/P  
OBCHODNÉ MENO: KEREX BJ, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Duklianska 3543, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01
IČO: 45 297 461
DEŇ ZÁPISU: 10.12.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. prípravné práce k realizácii stavby
4. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
5. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Gabriel Sekerčák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gróner 1192/8, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01, Vznik funkcie: 10.12.2009
Meno a priezvisko: Ing. Adela Sekerčáková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiráskova 175/1, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01, Vznik funkcie: 21.10.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: konateľ  koná v mene spoločnosti navonok samostatne  a za spoločnosť samostatne podpisuje tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu  spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Gabriel Sekerčák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gróner 1192/8, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1