Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R159804

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 19052/P  
OBCHODNÉ MENO: EUROPHARM, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Apollo Business Center I, Mlynské nivy 45, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09
IČO: 36 826 626
DEŇ ZÁPISU: 04.09.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. maloobchod v rozsahu voľných živností
2. veľkoobchod v rozsahu voľných živností
3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
4. prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných, ako základných služieb spojených s prenájmom
5. prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
6. prekladateľské a tlmočnícke služby, okrem služieb pre súd, alebo iné orgány verejnej moci (ruský jazyk)
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Marián Lukniš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Inovecká 10, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01, Vznik funkcie: 04.09.2007
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Valeriy Kaplin, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 3-Seťunskij projezd 6, Názov obce: Moskva, PSČ: 119136, Štát: Ruská federácia, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Alexander Ladygin, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mjasnickaja 21/8, Názov obce: Moskva, PSČ: 101000, Štát: Ruská federácia, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1