Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R159802

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 27429/P  
OBCHODNÉ MENO: ELEKTRO ZANIMI s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Hniezdne 179, PSČ: 065 01
IČO: 46 970 886
DEŇ ZÁPISU: 12.02.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení.
2. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby.
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Miroslava Zavadská, Bydlisko: Názov obce: Hniezdne 179, PSČ: 065 01, Vznik funkcie: 12.02.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ sám, vo vlastnom mene, a to tak, že k obchodnému menu pripojí vlastnoručný podpis
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Miroslava Zavadská, Bydlisko: Názov obce: Hniezdne 179, PSČ: 065 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1