Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R159801

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 28306/P  
OBCHODNÉ MENO: CORUND - partners s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Exnárova 6625/20, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01
IČO: 47 316 039
DEŇ ZÁPISU: 17.07.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu.
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby.
5. Prípravné práce k realizácii stavby.
6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov.
8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane pripojného vozidla.
9. Skladovanie.
10. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom.
11. Počítačové služby.
12. Fotografické služby.
13. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.
14. Kuriérske služby.
15. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly.
16. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.
17. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.
18. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov.
19. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia.
20. Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí.
21. Technik požiarnej ochrany.
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Emil Popov, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Exnárova 6625/20, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 21.02.2014
Meno a priezvisko: Mgr. Marián Vaško, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ku Amfiteátru 710/26, Názov obce: Raslavice, PSČ: 086 41, Vznik funkcie: 21.02.2014
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Pipa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 2343/82, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01, Vznik funkcie: 21.02.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Emil Popov, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Exnárova 6625/20, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Výška vkladu: 1 670,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 670,000000 EUR
Meno a priezvisko: Mgr. Marián Vaško, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ku Amfiteátru 710/26, Názov obce: Raslavice, PSČ: 086 41, Výška vkladu: 1 670,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 670,000000 EUR
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Pipa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 2343/82, Názov obce: Trebišov, PSČ: 075 01, Výška vkladu: 1 670,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 670,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 010,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 010,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1