Obchodný vestník 209/2014 Obchodný register Deň vydania: 31.10.2014
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R159800

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 15565/P  
OBCHODNÉ MENO: BWG Engineering Slovakia s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dilongova 15A, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01
IČO: 36 499 595
DEŇ ZÁPISU: 24.11.2004
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. vývoj, konštrukčné práce a výroba strojov a technických zariadení pre oceliarsky a hlinikársky priemysel a všeobecné strojárstvo
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Andreas Noé, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuhdyk 18, Názov obce: Kerken, PSČ: 47647, Štát: Nemecko, Vznik funkcie: 24.11.2004
Meno a priezvisko:  Hans Achim Beck, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hopfenstr. 1, Názov obce: Duisburg, PSČ: 47198, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 06.09.2012
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
PROKÚRA:  
Meno a priezvisko: Ing. Gabriela Ješková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prostějovská 87, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01, Vznik funkcie: 29.09.2012
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista spoločnosti koná a podpisuje za spoločnosť samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Andreas Noé, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuhdyk 18, Názov obce: Kerken, PSČ: 47647, Štát: Nemecko, Výška vkladu: 6 638,780000 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,780000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,780000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1